Uczniowie

Wykształcenie jest podstawą sukcesu zawodowego i radości z pracy.

Zaangażowaniem i chęcią do nauki w sposób istotny przyczynicie się ukoronowanej sukcesem nauki, a następnie pracy zawodowej. nasz nowoczesny zakład przemysłowy oferuje interesujące możliwości nauki zawodu i świetną szansę dla zaangażowanych pracowników.

Jeśli masz ochotę postawić nam to intrygujące zadanie i poszukujesz miejsca do nauki, w której będzimy Ci towarzyszyć i Cię wspomagać, i która również na przyszłość po jej zakończeniu da Ci wiele możliwości, to ucieszymy się, jeśli poświęcisz czas i zgłosisz się do nas:

handlowiec przemysłowy

Dalsze możliwości dla Ciebie:

praktyka uczniowska / praktyka uczniowska w ramach przekwalifikowania zawodowego
Kształcenie zawodowe

Kształcenie zawodowe

Mogą Państwa podjąć kształcenie zawodowe na handlowca prz- emysłowego, który bę- dzie znał procesy eko- nomiki przedsiębiorstw w naszej firmie.

więcej informacji

Praktyka uczniowska

Praktyka uczniowska

W ramach praktyki zawodowej lub prakty- ki w ramach przekwa- lifikowania zawodo- wego uzyskają Państ- wo możliwość wielos- tronnego zapoznania się ze światem pracy.

więcej informacji