Kształcenie zawodowe (handlowiec przemysłowy)

Handlowcy przemysłowi zajmują się wszelkimi zadaniami dotyczącymi handlu i ekonomiki przedsiębiorstwa, gospodarką materiałową, dystrybucją i marketingiem, zarządzaniem kadrami, finansami i księgowością. Wspierają onie wszystkie procesy, które współokreślają  przebieg dnia pracy zakładu przemysłowego.

• Zakupy
• Zarządzanie
• Dystrybucja i serwis
• Finanse i księgowość
• Zarządzanie kadrami
• Marketing i reklama

Miejsce kształcenia: Marl lub Freiburg
Czas trwania kształcenia: zasadniczo 3 lata / w wersji skróconej 2,5 roku (pod pewnymi warunkami)
Termin rozpoczęcia kształcenia: co roku 1 sierpnia
Szkoła zawodowa: 3 dni co drugi tydzień

Egzaminy: egzaminy w trakcie kształcenia, pisemny i ustny egzamin w Izbie Przemysłowo-Handlowej

Warunki:
• mała matura lub matura po zawodowej lub ogólnej szkole średniej,
• dobra znajomość języka niemieckiego i angielskiego,
• zdolność dobrego ustnego i pisemnego wyrażania się,
• solidne podstawy z matematyki,
• zdolność do pracy zespołowej,
• uprzejmość, zaangażowanie, komunikatywność.

Możliwości dalszego doskonalenia zawodowego:

Specjalista ds. gospodarki opartej na przemyśle Specjalista ds. ekonomiki przedsiębiorstw (po egzaminie państwowym)

Jeśli tak, to prosimy o kontakt z nami bezpośrednio.

Cieszy nas Państwa oferta.