LKE i Środowisko

Grupa LKE należy do wiodących producentów wysokiej klasy systemów transportowych. Wysoka jakość produktów, innowacje techniczne, znakomita obsługa i skupienie na kliencie tworzą fundamenty firmy, działającej od 1994 r. i w wielu dziedzinach postrzeganej już jako lider na rynku.

Kultura Przedsiębiorstwa

Kultura Przedsiębiorstwa

• Przedsiębiorcze
   myślenie
• Działanie i respekt
• Odpowiedzialność

więcej informacji

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

• Bezpieczeństwo
• Zdrowie i
  bezpieczeństwo
• opieka zdrowotna

więcej informacji

Kodeks postępowania

Kodeks postępowania

• środowiska
• Dyskryminacja
• Wynagrodzenia

więcej informacji

Zaangażowanie społeczne

Zaangażowanie społeczne

Grupa LKE od lat angażuje się na rzecz ciężko chorych dzieci.

więcej informacji

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

• zasoby
• odpowiedzialność
• energia
więcej informacji