Bezpieczeństwo i higiena

Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy jest dla Grupy LKE absolutnym priorytetem. Oprócz jakości wyrobów i  sukcesu gospodarczego Grupy LKE równie ważnym celem przedsiębiorstwa jest także bezpieczeństwo pracy, ochrona zdrowia i  profilaktyka zdrowotna.

Dobre wyniki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w naszym przedsiębiorstwie nie są dziełem przypadku, lecz wynikiem systematycznych i konsekwentnych działań.