Kultura Przedsiębiorstwa

Wspólnie pracujemy na rzecz jakości i innowacyjności 

Ludzie potrzebują celów i wartości tak samo jak przedsiębiorstwa. Nasze zrozumienie i nasze cele opierają się na żywej kulturze przedsiębiorstwa wspólnego działania. Właśnie ten rodzaj współdziałania oraz wartości naszego działania stanowią fundament. Należą do nich pasja do naszych produktów, integralność, przedsiębiorcze myślenie i działanie oraz szacunek. Chcemy budować zaufanie, stanowić wzór i ponosić odpowiedzialność. Oznacza to dla nas wspólne życie według filozofii, która daje orientację i tożsamość. Grupa LKE żyje tymi wartościami z przekonania. W tym celu sformułowany został wzorzec, jakie wartości podzielamy, co jest podstawą naszego działania - i co nią będzie również w przyszłości. 

Wszyscy jesteśmy dumni z naszej pracy, ponieważ pracownicy stanowią kapitał naszego przedsiębiorstwa. Ich fachowa wiedza, zaangażowanie i determinacja do osiągania sukcesów przynoszą nam skuteczność naszego działania, dlatego też przywiązujemy dużą wagę do rozwoju naszych pracowników poprzez systematyczne kursy dokształcające i szkolenia. Szczególnie ważna jest jednak dla nas opieka zdrowotna naszych pracowników oraz bezpieczeństwo i higiena pracy na każdym stanowisku. 

Codzienne współżycie kształtowane jest przez budowanie zaufania oraz uczciwe wzajemne postępowanie wobec siebie. Móc wzajemnie polegać na sobie, ponosić odpowiedzialność, być ciekawym i również wzorem - to budzi entuzjazm nasz, naszych kolegów i naszych klientów. Nasi pracownicy są elastyczni i zdolni do zmian, otwarci na nowości, wiedzeni wolą tworzenia innowacji. Toteż nasi pracownicy odważnie, z inicjatywą i optymizmem przystępują do swych przyszłych wyzwań i zadań. Zgodnie z mottem: Wspólnie pracujemy na rzecz jakości i innowacyjności, tzn., w dialogu ze sobą, ponad wszelkimi stopniami hierarchii każdy z naszych pracowników wspiera kulturę przedsiębiorstwa, ponieważ w dobrej atmosferze  zakładowej również praca sprawia przyjemność. Rośnie motywacja i chęć do pracy, co oznacza większą efektywność i satysfakcję w miejscu pracy. I to właśnie stanowi o naszym sukces ekonomicznym.